Mankheidsonderzoek

Zoals ieder onderzoek begint het mankheidsonderzoek met een grondige anamnese. Na de anamnese komt het uiteindelijke onderzoek. Eerst gaan we het volledige paard aftasten om zwellingen, asymmetrie en/of warme zones kunnen voelen.

Eens we dit gedaan hebben worden bij ons een aantal gestandaardiseerde proeven gedaan. We doen de buigproeven van de kogels vooraan en de spatproeven van de spronggewrichten achteraan.

Hier hebben we al een indicatie waardoor het paard precies mankt. Als we de exacte localisatie van het manken willen weten gaan we verder met regionale of locale anaesthesie. We gaan dus in verschillende fasen het been gaan verdoven. We beginnen altijd aan de voet en klimmen zo hoger op tot het paard niet meer mankt. Dan weten vanuit welke regio het paard mankt.

In een volgend stadium worden RX-en genomen van de betrokken zone. Deze worden direct bekeken (digitale radiologie) en beoordeeld. Zien we niets op deze RX-en dan doen we een echografie van deze zone.

Afhankelijk van de aandoening stellen we dan een behandeling voor die gaat van simpele boxrust over infiltratie van het betrokken gewricht of pees tot stamceltherapie.

Uiteraard kunnen de paarden achteraf blijven voor de aangepaste hydrotherapie en eventueel onder professionele begeleiding van Marc Bamps terug aan het werken gezet worden.

Contact

Equipartners
Mitswegestraat 138
B-8480 Eernegem

00-32-494-082716

Equipartners : kwaliteit in diergeneeskunde en revalidatie

Hydrotherapie