Waarvoor gebruiken we hydrotherapie?

Functionele effecten

Hydrotherapie kan gebruikt worden voor:

 1. Spierversterking (d.m.v. de druk/weerstand die er aanwezig is),

 2. Verbeteren van de balans (door de tegendruk is de reactietijd verlengd en kan heeft het lichaam tijd om te corrigeren)

 3. Verbetering van de conditie

 4. Verbetering van coördinatie

 5. Vermindering van pijn

 6. Ontspanning

 7. Vermindering van spasticiteit

Wanneer het paard in het water is, voelt hij dat er een bepaalde druk aanwezig is, dit zal vooral gebeuren bij delen van het lichaam waar een lage druk heerst. Dit wordt de hydrostatische druk genoemd. Dit is de druk die op een bepaalde diepte heerst in een vloeistof. Hoe groot de druk is die op een lichaam inwerkt, is afhankelijk van

 1. de diepte waarop het lichaam zich bevindt,

 2. de soortelijke massa van de vloeistof,

 3. de versnelling van de zwaartekracht

Fysiologische effecten

Bij het uitvoeren van hydrotherapie in warm water, treden er andere effecten op als bij hydrotherapie in koud water. Er ontstaat bij warm water een temperatuurstijging waardoor er als gevolg hierop andere effecten ontstaan, zoals

 1. Circulatie verbetering in het weefsel;  toegenomen aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen

 2. Toename stofwisseling; een verbeterde afvoer van weefselmetabolieten

 3. Vervormbaarheid collageen bindweefsel neemt toe

 4. Toename van de doorbloeding als gevolg van vaatverwijding (vasodilatatie), die ontstaat doordat de vaatwand verslapt.

Effecten van koude hydrotherapie waardoor een temperatuurdaling heerst, met als gevolg

 1. reflectorische vaatvernauwing (vasoconstrictie)

 2. verminderde zuurstofbehoefte van het lichaam

 3. verhoging van warmteproductie

 4. weefselcirculatie vermindert

 5. toename activatie niveau waardoor een verhoogde spiertonus.

Contact

Equipartners
Mitswegestraat 138
B-8480 Eernegem

00-32-494-082716

Equipartners : kwaliteit in diergeneeskunde en revalidatie

Hydrotherapie