Stamceltherapie bij peesletsels

Peesblessures zijn een van de meest voorkomende orthopedische blessures bij paarden, voornamelijk bij vluchters en dravers. Deze blessures kunnen het gevolg zijn van een acuut trauma op een pees die hierdoor gepredisponeerd is tot de ontwikkeling van letsels door chronische overbelasting.

Geblesseerd peesweefsel zal nadien helen onder de vorm van littekenweefsel. Er zijn gevallen beschreven waar de pezen zich volledig herstellen, maar bij de meeste gevallen heeft het herstelweefsel niet meer de structuur en biomechanische eigenschappen van het oorspronkelijke weefsel met een hoog risico op hervallen.

Omdat met traditionele behandeling in veel gevallen onvoldoende genezing bekomen werd en een verhoogde kans op hervallen, ging men op zoek naar een alternatieve therapie, namelijk de regeneratieve therapie.

Verscheidene groeifactoren en cel gebaseerde therapieën komen in aanmerking voor de behandeling van pezen om de genezing te versnellen en de kwaliteit van het herstelde weefsel te verbeteren, stamceltherapie is daar één van.

Celgebaseerde therapie wordt beschreven als het inbrengen van nieuwe cellen in een weefsel om een ziekte te behandelen of een beschadigd weefsel te regenereren. Hierbij wordt naast het gebruik van pluripotente of multipotente stamcellen, ook de toepassing van volwassen functionele cellen beschreven. Stamcellen worden zoals eerder vermeld beschreven als zelf vernieuwende cellen met of zonder differentiatie, afhankelijk van de symmetrie van de verdeling.

Deze cellen worden het best worden ingebracht onmiddellijk na de ontstekingsfase en voor de infiltratie met fibroblasten.

Hoe gebeurt stamceltherapie?

Bij deze behandeling wordt er beenmerg uit het borstbeen van het paard gehaald via een soort grote naald. In dit beenmerg zitten cellen (stamcellen ) die nog uit de embryonale fase van het paard stammen en nog niet gedifferentieerd zijn in bv. huid- of botcellen. Deze cellen kunnen dus afhankelijk van de omgeving waarin zij terecht komen nog allerlei soorten weefsel vormen.

Er zijn twee mogelijkheden om de behandeling uit te voeren.

  1. Bij de eerste wordt het beenmerg direct uit het borstbeen volledig in de blessure gespoten. Dit heeft als voordeel een forse kosten besparing (ongeveer 650 euro), echter er worden ook andere cellen waaronder botvormende cellen ingespoten. Hierdoor is het mogelijk dat er verkalkingen in de pezen ontstaan. Wij vinden deze methode dan ook alleen geschikt voor aanhechtings blessures van de tussenpees waarbij eventuele verkalkingen minder kwaad kunnen.

  2. Een ander nadeel is dat het aantal stamcellen veel lager is dan bij de tweede mogelijkheid. Hierbij sturen wij het beenmerg odf het vetweefsel op naar een laboratorium in België alwaar de stamcellen gezuiverd en op kweek gezet worden. Na enkele weken als er voldoende stamcellen gekweekt zijn krijgen wij deze teruggezonden en kunnen wij deze hoog geconcentreerde en gezuiverde stamcelcultuur in de blessure injecteren. Nadeel van de behandeling is dat het veel duurder is, 1500-2000 euro.

Stamceltherapie bij peesletsels

  • Wordt er nieuw peesweefsel gevormd?

    Uit recent onderzoek gebleken, dat als stamcellen in een peesblessure worden geïnjecteerd, het vervolgens gevormde littekenweefsel meer overeenkomsten gaat vertonen met peesweefsel. Het is dus helaas niet zo dat, zoals wel beweerd wordt, er nieuw peesweefsel gevormd wordt, het blijft littekenweefsel.
    Echter doordat dit weefsel elastischer is dan gewoon littekenweefsel zal de kans dat de blessure bij belasting terug komt aanzienlijk kleiner zijn.

  • Is de genezing sneller?

    Jammer genoeg is de genezing niet sneller, enkel de kwaliteit van het weefsel die gevormd wordt is beter!

Contact

Equipartners
Mitswegestraat 138
B-8480 Eernegem

00-32-494-082716

Equipartners : kwaliteit in diergeneeskunde en revalidatie

Hydrotherapie