Anatomie en normale fysiologie

De opbouw van een (skelet)spier

Een skeletspier is opgebouwd uit spiercellen (of spiervezels) die op een keurige manier gerangschikt zijn. Deze vezels worden in bundels bij elkaar gehouden door bindweefsel dat endomysium heet (endo = in, mysium = spier). De bundels worden ook weer bij elkaar gehouden door bindweefsel, het perimysium (peri = half) met daaromheen het epimysium (epi = op) dat alles bij elkaar houdt.
Een spiercel kan wel tientallen centimeters lang zijn (denk maar aan grote spieren in het been) en aan het eind van de spier komen ze samen in de  pees  die aan het bot vast zit.

In de spiercel zitten de myofibrillen die zorgen dat de spier kan samen trekken. Een myofibril bestaat (vooral) uit de eiwitten myosine en actine die netjes in elkaar liggen. Op het moment dat er energie beschikbaar is in de vorm van ATP (Adenosine TriPhosphate) kan het myosine het actine naar zich toe trekken waardoor het myofibril korter wordt. Omdat dit tegelijkertijd gebeurt in heel veel myofibrillen, wordt de spiercel en uiteindelijk de spier korter.

Naast myosine en actine zitten er in een myofibril ook nog troponine en tropomyosine. Deze twee moleculen zitten over de plaats waar actine en myosine binden en gaat pas aan de kant als er calcium in de cel is. Dit zorgt ervoor dat spieren niet zomaar altijd samen kunnen trekken, maar alleen als er een zenuw is die daartoe ‘opdracht’ heeft gegeven.

Soorten spierweefsel

In het lichaam bestaan drie soorten spierweefsel.

Veruit het meeste is het dwarsgestreepte spierweefsel waar de skeletspieren uit bestaan. Deze worden ook wel willekeurige spieren genoemd omdat ze over het algemeen onder vrijwillige controle staan: het paard kan in principe zelf bepalen of hij wel of niet zijn knie wilt buigen.
De dwarsgestreepte spieren hebben onder de microscoop een prachtig geordend gestreept patroon. Hier komt dus ook de naam vandaan. De skeletspieren zitten vast aan de beenderen. Bij (concentrische) contractie van deze spieren bewegen beenderen naar elkaar toe. Bij (excentrische) contracties van deze spieren bewegen beenderen van elkaar af. De skeletspieren maken dus ook beweging van het hele individu mogelijk. De skeletspieren staan onder invloed van de wil en zijn vermoeibaar. De vermoeibaarheid van deze spieren is afhankelijk van het spiervezeltype.

  1. Type 1  spiervezels hebben veel mitochondriën en zijn goed doorbloed. Deze spiervezels zijn bijna niet te vermoeien, maar zijn niet krachtig.

  2. Type 2B spiervezels hebben zeer weinig mitochondriën en zijn slecht doorbloed. Deze spiervezels zijn snel vermoeid en zijn zeer krachtig.

  3. Type 2A spiervezels liggen wat betreft eigenschappen tussen de Type 1 en Type 2B spiervezels in.

Daarnaast is er glad spierweefsel. Dit spierweefsel heeft vooral functies in organen, bloedvaten en als afsluitingen. De darmen hebben bijvoorbeeld een omhulsel van glad spierweefsel dat ervoor zorgt dat de darminhoud mechanisch ‘gemalen’ wordt. Gladde spieren worden volledig buiten de wil om gecontroleerd door twee delen van zogenoemde autonome zenuwstelsel. Wanneer het sympathische deel overheerst, wordt het lichaam klaargemaakt voor actie en gaat er minder bloed naar de spijsverteringsorganen. Wanneer het parasympathische deel overheerst, is het lichaam in rust en wordt er veel energie gestoken in spijsvertering en gaat er juist veel minder bloed naar de spieren. Gladde spieren zorgen er in beide situaties voor dat de bloedvaten op bepaalde plekken dichter getrokken worden (vasocontrictie) terwijl ze op andere plaatsen wijder open gaan doordat spieren ontspannen (vasodilatatie).

Het derde soort spierweefsel dat in je lichaam voorkomt is hartspierweefsel. Dit lijkt veel op dwarsgestreept spierweefsel maar het heeft meer contacten met de omliggende spiercellen zodat een elektrisch signaal dat aangeeft dat de spier moet samentrekken beter wordt doorgegeven. Dat is essentieel voor het hart omdat het belangrijk is dat het hart zoveel mogelijk in één keer samentrekt zodat de contractie krachtig genoeg is om een behoorlijke bloeddruk te genereren.

Contact

Equipartners
Mitswegestraat 138
B-8480 Eernegem

00-32-494-082716

Equipartners : kwaliteit in diergeneeskunde en revalidatie

Hydrotherapie