Entrapment van de epiglottis

Epiglottis entrapment is een aandoening die regelmatig voorkomt, voornamelijk bij koerspaarden en is een belangrijke oorzaak van verminderd presteren.

Het endoscopische beeld is karakteristiek: een weefselplooi bedekt de strotteklep (epiglottis). Deze weefselplooi kan zo hard over de epiglottis gespannen zijn dat er zelfs ulcers of zweren op deze mucosa plooi ontstaan.

De behandeling is vrij eenvoudig en bestaat erin deze weefselplooi door te snijden. Wanneer deze ingreep met behulp van de laser wordt uitgevoerd is er minder kans op complicaties en minder kans op recidieven.

Contact

Equipartners
Mitswegestraat 138
B-8480 Eernegem

00-32-494-082716

Equipartners : kwaliteit in diergeneeskunde en revalidatie

Hydrotherapie