Symptomen van longbloeden

Epistaxis of neusbloeden is een verschijnsel dat kan optreden als gevolg van EIPH maar zeker niet altijd aanwezig hoeft te zijn. Wanneer de epistaxis afwezig is worden de paarden ook wel ‘verborgen longbloeders’ genoemd en zijn de klinische symptomen van EIPH over het algemeen eerder geassocieerd met minder of onder de verwachting presteren.

Er kan sprake zijn van een plots verlies van snelheid tijdens een wedstrijd en dit kan soms gepaard gaan met hoesten en slikpogingen. Vrijwel alle paarden die een zware inspanning leveren, kunnen in bepaalde mate EIPH vertonen.

Er blijkt geen duidelijke relatie te bestaan tussen de graad EIPH en de behaalde successen. Het is ook aangetoond dat er geen verband bestaat tussen het optreden van epistaxis en de plaats waarop het paard in een wedstrijd eindigt. Wel is er een duidelijk verband tussen de hoeveelheid bloed in de luchtwegen en de eindstand. Naast EIPH moet bij de klacht van slechter presteren natuurlijk ook altijd gedacht worden aan verschillende vormen van luchtweginfecties, kreupelheden en slechte omgevingsomstandigheden.

 

Contact

Equipartners
Mitswegestraat 138
B-8480 Eernegem

00-32-494-082716

Equipartners : kwaliteit in diergeneeskunde en revalidatie

Hydrotherapie